„Iubesc deci sunt”

Moștenirea teologică a Arhimandritului Sofronie este eminamente un fapt teologic împlinit în însăși viața lui: „Iubesc, deci sunt.” Acesta este modelul ipostatic care s-a desăvârșit după modelul Mântuitorului Însuși. Persoana trăiește și gândește asemenea Mântuitorului Hristos – Persoana Absolută. La Arhimandritul Sofronie găsim cea mai desăvârșită formă a gândirii teologice contemporane întru care el exprimă împlinirea poruncii lui Hristos-Dumnezeu întru cea mai adâncă trăire personală. Singură Persoana care trăiește în sine Întregul Adam, poate rosti în cuvânt în sensul cel mai autentic acest adevăr: Iubesc, deci sânt.

Entimema ipostatică este ontologică, iar nu psihologică, iubirea desăvârșită fiind însăși dragostea și viața Cuvântului Întrupat care trăiește în noi El Însuși ca Ipostasul nostru Suprem: „Eu sunt cel ce sunt” împlinind întru totul prin harul Său porunca iubirii, în Duhul Sfânt. „Acum, prin harul Tău, și eu sunt” este cea mai înaltă trăire ipostatică a omului, identică (nu după fire, ci după har) cu starea lui Dumnezeu Însuși, afară de Esența Sa, care este veșnic transcendentă, inaccesibilă și incomunicabilă zidirii, de negândit făpturilor Sale. Dumnezeu dăruiește zidirii Sale libere toate atributele sale până la totală identitate, în primul rând însăși iubirea Sa smerită prin care și noi suntem (împlinim potențialul devenirii întru ființă bazat întru totul pe iubirea lui Dumnezeu).

Părintele Sofronie înțelege și trăiește omul îndumnezeit nu atât pleromatic, cât ipostatic – Persoana care cuprinde întreaga lume și întreaga dumnezeire. Principiul ipostatic permite omului să spună: Iubesc, deci sunt. Unitatea firii întregului Adam este cuprinsă în cogito-ul inimii: Iubesc deci sunt – entimema ipostatică absolută.

Fiind cea mai înaltă formulă a omului îndumnezeit, expresia „Iubesc deci sunt” ea aparține fiecărui om, potențial, însă nu poate fi deocamdată, rostită în sensul său deplin desăvârșit, incomparabil oricărei alte făpturi decât de către Însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria. La devenirea finală toți oamenii sunt chemați să și-o însușească. Nimeni, niciodată, nici înger, nici om nu va fi mai presus de Fecioara Maria, afară de Mântuitorul Iisus Hristos, care este și om adevărat, dar și Dumnezeu după fire. Distanța ontologică dintre Maica Domnului – cea mai îndumnezeită făptură – și celelalte făpturi este mai presus de puterea minții omenești sau îngerești de a o concepe. Toți oamenii știu să iubească, și majoritatea iubesc pe Dumnezeu, cu sau fără înțelegerea cea adâncă, dar nimeni nu iubește pe Dumnezeu precum Preasfânta, această entimemă ipostatică – Iubesc deci sânt,  i se cuvine ei în primul și în primul rând. Ea îl iubește pe Hristos ca Născătoare de Dumnezeu (Theotokos), nici o altă făptură nemaiavând această înaltă, mai presus de fire dragoste: dragostea de Maică a lui Dumnezeu. Maica Domnului are cea mai înaltă stare de a fi întru Ființă dintre noi toți, adică cea mai mare dragoste. Ea singură este Maica lui Dumnezeu. Ea a împrumutat trupul său Domnului, din ființa Ei Dumnezeu a luat al Său Trup. De aceea dragostea ei fața de Dumnezeu este dragoste față de Însuși al său Fiu. Deși Întregul Adam tinde către desăvârșita identitate cu Dumnezeu, putem totuși spune că nimeni, niciodată nu va atinge acel cel mai înalt grad de iubire și de ființă precum Preasfânta Născătoare. În calea mântuirii și al iubirii noastre până la totală identitate cu Dumnezeu, niciodată vreo altă făptură omenească nu va primi aceeași mai presus de cinstire (hyperdoulia) care se cuvine veșnic numai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Paradoxal, însă, întreg omul este chemat să fie egalul lui Dumnezeu după ipostas, toți oamenii sunt chemați să fie dumnezei după har și după ipostas, până la totală identitate cu Domnul.

În nici un caz făptura nu va deveni Dumnezeu Însuși sau dumnezeu pentru o altă făptură, pentru a putea primi vreodată adorațio – adorarea, care se cuvine veșnic doar lui Dumnezeu Celui Întreit în Persoane.

* Entimemă: Raționament eliptic, silogism căruia îi lipsește o premisă, simplu subînțeleasă.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s