Înregistrări audio rare: Rugăciunea lui Iisus spusă de Sfinți și Stareți din toată lumea: Cuviosul Sofronie Sakharov, Cuviosul Rafail Noica, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Porfirie, Sfântul Efrem Katunakiotul, Cuviosul Efrem Filotheul, Rugăciunea: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pre noi”, Monahiile de la Sf. Elisabeta din Minsk Monahii de la Valaam, Cuviosul Cleopa Ilie, Cuviosul Mina Dobzeu, Starețul Rafail Berestov, Mitropolitul Hieroteos Vlachos etc.

Cuviosul Sofronie Sakharov, Cuviosul Rafail
Noica, Sfântul Paisie Aghioritul,Sfântul Porfirie, Sfântul Efrem Katunakiotul,
Cuviosul Efrem Filotheul, Rugăciunea: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pre noi”, Monahiile de la Sf. Elisabeta din Minsk,Monahii de la Valaam, Cuviosul Cleopa Ilie, Cuviosul Mina Dobzeu, Starețul Rafail Berestov,
Mitropolitul Hieroteos Vlachos etc.

Esența vieții creștine este dobândirea și păstrarea harului Duhului Sfânt! Aceasta este adevărata conștiință dogmatică.

images

Pentru ce postim? Pentru har! Pentru ce împlinim toate poruncile? Pentru har! Pentru ce ne rugăm? Pentru har! Pentru ce mergem la biserică? Pentru har! Pentru ce psalmodiem? Pentru har! Pentru ce facem toate ale creștinului? Pentru har! Toate le facem pentru dobândirea harului. Esența vieții creștine este dobândirea și păstrarea harului Duhului Sfânt!

CE este harul?

Harul este energia personală nezidită a lui Dumnezeu care se împărtășește făpturii – este harul Duhului Sfânt, care ne îndumnezeiește, ne ajută să creștem întru asemănarea cu Dumnezeu!

Cum să păstrăm harul?

Păstrăm harul când nu primim nici un gând de înălțare asupra aproapelui! Cum primim un gând de semeție, de superioritate, de judecată față de aproapele, harul se retrage într-o oarecare măsură. Esența retragerii harului este mândria față de aproapele nostru. Păstrăm harul când nu primim gânduri păcătoase, când trăim ascetic. Smerenia atrage harul.

Esența primirii și păstrării harului, este smerenia, pogorârea sub aproapele nostru, osândirea de sine.

Nevoitorul ocolește căile analitice raționale ale minții-judecată pentru a evita căderea în întunericul egoismului minții omului căzut. (Arhim. Sofronie.)

Aceasta este sinteza conștiinței dogmatice: cum să dobândim și să păstrăm harul. Harul întotdeauna vine cu pace. „Dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui în jurul tău” (Sfântul Serafim din Sarov). Omul duhovnicesc ce are o conștiință dogmatică matură știe pentru ce vine și pleacă harul lui Dumnezeu. Când pierde pacea, se smerește, și harul revine. Chiar dacă pleacă fără un motiv cunoscut, vizibil, omul se smerește, căci harul lui Dumnezeu suflă unde voiește, este desăvârșit liber.

După marea experiență personală a Sfântului Siluan – pentru care viața duhovnicească nu mai cunoștea taine: „Harul vine din toate lucrurile bune, dar mai presus de toate, din dragostea frățească, din bunăvoința față de fratele nostru” (Sfântul Siluan Athonitul)

The Jesus Prayer said by Orthodox Saints and Elders (16) „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!”

Elder Sophrony Sakharov, Elder Rafail
Noica, Saint Paisios the Aghiorite, Saint
Porphyrios, Elder Ephraim of Katunakia,
Elder Ephraim of Filotheu, Prayer to
Panaghia, Saint Elisabeth Convent of
Minsk, Valaam, Elder Cleopa Ilie, Elder
Mina Dobzeu, Elder Rafail Berestov,
Metropoliton Hieroteos Vlachos etc