VULTURUL ŞI COCOŞUL. Cel duhovnicesc și cel neduhovnicesc. Cu un adaos: „Cocoșul care a devenit vultur”

vultur_foto_on

VULTURUL ŞI COCOŞUL. Cel duhovnicesc și cel neduhovnicesc.

Cu un adaos: „Cocoșul care a devenit vultur”

Zbura vulturul în înălțimi, şi se desfăta de frumuseţea lumii, şi gândea: «Eu zbor peste întinse depărtări şi văd munţi şi văi, mări şi râuri, lunca şi pădurea, văd mulţime de fiare şi păsări, văd oraşe şi cătune, şi cum viețuiesc oamenii, dar iată, cocoşul din sat nimic nu ştie dincolo de ograda lui, unde nu vede decât câţiva oameni şi câteva dobitoace. Zbura-voi către el şi-i voi povesti despre viaţa lumii».
Zburat-a vulturul pe acoperişul casei din cătun, şi văzând cât de țanțoş şi de vesel se plimbă cocoşul printre găinile sale, cugetă: «Înseamnă că este mulţămit cu soarta sa; totuşi îi voi povesti despre ceea ce ştiu eu».
Şi începu vulturul a vorbi cocoşului despre bogăţia şi frumuseţea lumii. Cocoşul la început asculta cu luare-aminte, dar nimic nu înţelegea. Vulturul, văzând cocoşul, că nimic nu înțelege, s’a întristat, şi i s’a urât a mai vorbi cu el; iar cocoşul, neînţelegând ce vorbeşte vulturul, s’a plictisit şi i s’a urât a-l mai asculta. Dar fiecare dintre dânşii a rămas împăcat cu soarta sa.
Aşa se întâmplă când omul învăţat vorbeşte cu cel neînvăţat, dar încă şi mai mult când cel duhovnicesc vorbeşte cu cel neduhovnicesc. Cel duhovnicesc este asemenea vulturului, iar cel neduhovnicesc, asemenea cocoşului. Mintea celui duhovnicesc zi şi noapte se învaţă întru legea Domnului, şi în rugáciune se înalță către Dumnezeu, dară mintea celui neduhovnicesc este trasă сӑtre pământ sau este bântuită de gânduri. Sufletul celui duhovnicesc se îndulceşte de pace, dar sufletul celui neduhovnicesc rămâne pustiu şi împrăştiat. Cel duhovnicesc zboară precum vulturul în înălțimi, şi în suflet simte pe Dumnezeu, şi vede întreaga lume, măcar că se roagă în întunerecul nopţii, dar cel neduhovnicesc se îndulceşte fie de slava deșartă, fie de bogăție, fie caută îndulciri trupeşti. Iar când cel duhovnicesc se întâlneşte cu cel neduhovnicesc, amândoi se lehămisesc, şi împovărătoare le este convorbirea. (Cuviosul Siluan Athonitul, „Vulturul și cocoșul”, pp. 497)

În ograda despre care ne fu vorba, tocmai ieșea din găoace un pui de cocoș, vesel, plin de viață, puternic, care auzi convorbirea tatălui său cocoșul, cu vulturul de pe acoperișul casei din cătun. A luat aminte la vorbele vulturului despre bogăția și frumusețea lumii, despre înălțimile cerurilor, despre întinsele depărtări, despre munți și văi, mări și râuri și despre toate celelalte minunății pe care nimeni nu le mai văzuse în întreagă ograda sa.

La o vreme, după ce vulturul zbură în înaltul cerului, puiul nostru gândi: „Vreau să devin vultur”. Se aprinse în inima lui dorul după cele de sus și păstră acel dor până la sfârșitul primăverii. Toți ceilalți observaseră că puiul de cocoș nu era întocmai ca frații săi. Mânca mai puțin, se cățăra mereu pe garduri și făcea salturi de zbor, ocolea găinușele mai tinere, se pleca cu sfiiciune înaintea cocoșilor mai mari, nu se lupta cu ceilalți pentru supremație, nu stiga niciodată „cucurigu” și adeseori, ore în șir, privea cerul, spre deosebire de frații lui care întru înclinația lor firească, scormoneau pământul în căutarea hranei. Apă bea puțină, dormea puține ore, și totuși, în câteva luni, spre mirarea celorlalți, crescu cel mai mare dintre toți, aripile îi erau mai lungi, ciocul mai ascuțit și mai încovoiat, iar coada i se făcuse de o palmă. Privirea îi era mai curată și mai senină decât a celorlalți.

Într-o zi, auzi de la o găină-gospodăreasă că se învrednicise a ajunge la mormântul unui cocoș-vultur aflat la câteva sate depărtare. Minunata povestire îl făcu pe tânărul nostru cocoș să spună: „Dacă există vulturi-cocoși, înseamnă că Ziditorul nostru există, și nu este nevoie să-l caut în tot pământul”. Atunci se risipi din inima lui, în acest straniu chip, croncănitul unei ciori care îi rămăsese în inimă din fragedă pruncie, căci întrebase odinioară pe tatăl său cocoș: „Unde este acest Ziditor al nostru, dacă el există”.

Puiul, abia ieșit din găoace își zise: „Când voi crește mare, voi cutreiera tot pământul pentru a-l găsi pe Ziditor”

După mulți ani, auzi tânărul nostru cocoș, cum că la biserica din sat, în curtea casei parohiale, sălășluia un cocoș-vultur care știa deja să zboare în înălțimile cele de sus, chiar dacă locuia în ograda sa dimpreună cu nenumăratele sale găini. Auzise de acest vultur-cocoș, de o mare înălțime și cinste printre tot păsăretul din acele părți, dar și din întreaga lume de la dobitoacele care treceau pe dinaintea porții sale și care-i povesteau minunile și marile sale isprăvi. Era supranumit „Vulturul întregii împărății.”
Într-o zi, tânărul nostru cocoș, trimise o scrisoare cocoșului-vultur: „Bunicule, vreau să mă fac vultur. Roagă-te ca lumea să nu mă oprească.”
Din clipa când bătrânul citi scrisoarea tânărului cocoș, acesta din urmă simți vuind în jurul său flăcările iadului.
Își luă rămas bun de la ai săi, și călători câteva zile până în munții din apropiere, unde găsi câțiva cocoși de munte, care zburau pe sus, erau liberi și țanțoși, frumoși și bine-înmiresmați. Ei erau stăpânii pădurii și ai muntelui. Aceia îl povățuiră să meargă la Marele Munte, unde toți cocoșii devin vulturi: „Aici dacă o să rămâi, o să fi doar un biet cocoș de munte, dar acolo vei ajunge vultur.” Luând câteva lecții de sbor de la acei minunați povățuitori din munții împăduriți, se îndreptă spre Muntele cel Mare din străvechea Eladă, unde, peste nenumărați ani, ajunse cel mai însemnat vultur dintre toți vulturii din lume; veneau la el chiar cocoșii de munte din bătrânul continent pentru a se povățui despre cele mai mari taine ale zborului celui din înălțimi.

Astăzi, Vulturul nostru cel născut din cocoș se înalță mai presus de toate toate zările, mai presus de toate păsările cele zburătoare ale timpului său, ocrotind cu marile sale bătăi de aripi și de inimă toate animalele din lume.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s