„Alt drum către mântuire nu este decât smerenia, după cum scrie Evanghelia vameşului”

vamesul-si-fariseul

17. Zis-a un bătrân: să ştiţi că alt drum către mântuire nu este decât smerenia, după cum scrie Evanghelia vameşului. De va fi cineva neatins de păcate spurcate, să nu cumva să se înalţe cu gândul său, socotindu-se pe sine fără de păcate ci unul ca acela mai vârtos să se smerească şi să se păzească, socotindu-se mai păcătos decât toţi oamenii. Iar de se va înălţa cu gândul său, socotindu-se că este neatins de păcate spurcate pentru că n-a căzut în nici un păcat trupesc şi lumesc, ci este curat tot şi pururea gata şi vrednic de împărtăşirea Sfintelor Taine; iar pe altul, pe care îl ştie el că a căzut cândva în vreun păcat, îl socoteşte nevrednic de Sfintele Taine, unul ca acela cu astfel de gând înalt şi fără de smerenie, este nevrednic, necurat şi urât lui Dumnezeu şi în pieire merge şi nu-i va folosi curăţenia lui, neavând smerenie. Că mult mai plăcut şi mai iubit este de Dumnezeu păcătosul smerit decât dreptul mândru.
http://www.pateric.ro/pentru-multe-graiuri-si-cuvinte-de-i…/

Care este esența ecleziologiei? Hristos este însuși Patriarhul.

Aceasta este esența ecleziologiei: Însuși Hristos este Capul Bisericii, iar capul Bisericii este însuși Patriarhul. Este o identitate perfectă. Între Hristos și Capul Bisericii – Patriarhul, este o identitate desăvârșită. Hristos este însuși Patriarhul. Precum în monahism, Starețul este pentru monah chiar Hristos, Patriarhul este pentru toți membrii Bisericii Însuși Hristos.