Cum să înțelegi de este sufletul sănătos sau bolnav? Sufletul bolnav este semeţ, dar sufletul sănătos iubeşte smerenia, precum l-au învăţat Duhul Sfânt

 

russikon… … sufletul din cercare cunoaşte dauna mândriei şi fuge de slava deșartă şi de laudele oamenilor şi ale gândurilor. Atunci începe sufletul a se însănătoşi şi se învață a păstra harul. Cum să înțelegi de este sufletul sănătos sau bolnav? Sufletul bolnav este semeţ, dar sufletul sănătos iubeşte smerenia, precum l-au învăţat Duhul Sfânt, iar dacă nu o ştie, se socoteşte a fi mai rău decât toţi. Sufletul smerit, chiar de l-ar lua Domnul la cer în fiece zi, şi i-ar arăta slava cerească în care petrece El, şi dragostea Serafimilor şi a Heruvimilor, şi a tuturor Sfinţilor, încă şi atunci, învăţat din cercare, va zice: «Tu, Doamne, îmi arăţi slava Ta, căci Tu Îți iubeşti zidirea, mie însă dă-mi plânsul şi puterea de a-Ți mulţămi. Ție se cuvine slava în cer şi pre pământ, dară mie a plânge mi se cuvine, pentru păcatele mele». Altfel nu vei păstra harul Sfântului Duh, pe care Domnul îl dă în dar, din mila Sa. Domnului mult I-au fost milă de mine şi mi-au dat să înțeleg că toată viaţa trebuie să plâng. Aceasta este calea Domnului. Şi iată, acuma scriu cu durere pentru cei care, asemenea mie, sânt semeţi, şi de aceea suferă. Scriu pentru ca şi ei să se învețe smerenia şi să afle odihnă în Dumnezeu. Unii zic că aşa fusese cândva, pe vremuri, dar că acum acestea toate sau învechit, dar la Domnul niciodată nimic nu se împuţinează, ci doar noi ne schimbăm, ne înrăim, şi astfel pierdem harul, dar celui care cere, Domnul toate îi va da, nu pentru că noi am fi vrednici, ci pentru că Domnul este milostiv şi ne iubeşte. Scriu despre aceasta pentru că sufletul meu cunoaşte pe Domnul.
A se învăța smerenia lui Hristos este o mare binefacere, cu ea este uşor şi îmbucurător a viețui, şi totul devine drag inimii. Numai celor smeriți Se arată Domnul în Duhul Sfânt, iar dacă nu ne vom smeri, pe Dumnezeu nu vom vedea. Smerenia este lumina în care putem vedea Lumina-Dumnezeu, precum cântăm: «Întru lumina Ta vom vedea lumina».

Domnul m’au învăţat să-mi țin mintea în iad, şi să nu deznădăjduiesc, şi astfel se smereşte sufletul meu. Dar aceasta încă nu este adevărata smerenie, carea este de nepovestit. Când sufletul merge către Domnul este cuprins de frică, dar când vede pe Domnul, de frumusețea slavei Sale negrăit se bucură, şi din dragostea lui Dumnezeu şi din desfătarea Duhului Sfânt desăvârşit uită pământul. Aşa este raiul Domnului. Toţi vor petrece în dragoste, şi din smerenia lui Hristos, toţi se vor bucura să vază pe ceilalți mai presus de sine. Smerenia lui Hristos în cei mai mici sălășluieşte; ei se bucură să fie mai mici. Aşa mi-au dat Domnul să înțeleg.

O, rugați-vă pentru mine toți Sfinţii, ca sufletul meu să se înveţe smerenia lui Hristos; însetează dupre ea sufletul meu, dară a o dobândi nu pot, şi cu lacrămi o caut, precum un prunc pierdut îşi caută muma.
«Unde eşti Tu, Doamne al meu? Ascunsu-Te-ai de la sufletul meu, şi cu lacrămi Te caut. T Dame dăruieşte-mi puterea de a mă smeri înaintea măririi aC. Doamne, Ție se cuvine slava în cer şi pre pământ, dară mie micii Tale zidiri, dăruieşte-mi smerenia Duhului Tău.

Rogu-mă bunătăţii Tale, Doamne, caută preste mine dintru înălțimea slavei Tale şi-mi dăruieşte putere a Te slăvi zi şi noapte caci sufletul meu Te-a iubit în Duhul Sfânt şi tânjesc dupre Tine și cu lacrămi Te caut.

Doamne, dăruieşte nouă Duhul Sfânt, printr”Însul slăvi-Tevom ziua şi noaptea, căci trupul nostru neputincios este, dară Duhul Tău veghetor, şi dă putere sufletului uşor a lucra Ție, şi întăTeste mintea în dragostea Ta, şi odihnind întru Tine cu desăvârşită odihnă, alta de acum a cugeta nu mai voieşte, fără numai a Ta iubire.
– Doamne Milostive, neputincios duhul meu nu poate ajunge la Tine, și de aceea Te chem precum Împăratul Avgar: Vino şi mă tămăduieşte de ranele păcătoaselor mele gânduri, şi Te voi lăuda zi şi noapte, şi Te voi propovădui oamenilor, spre a Te cunoaşte toate noroadele, că Tu, Doamne, ca și mai înainte săvârșești minuni, ierți păcatele, și sfințești, și învii”
(Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 312-314)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s