Ortodoxia și post-secularizarea. Supra-secularismul Bisericii. „Cunoaște pe Ziditorul minții omenești, și vei cunoaște și mintea pe care El a zidit-o, în adevărata ei lucrare”. Aproapele meu este viața mea.

20139792_1826460050702906_3495338517986784993_n

Astăzi trăim perioada mult-așteptată și profețită de mucenicii secolului trecut: epoca post-secularizării. Dar adevărata chemare, menire și stare veșnică a Bisericii este supra-seculară. („Mai presus de lume”) Desigur, există Biserica luptătoare, și Biserica biruitoare. Dar Biserica este una, în cer și pe pământ. Creștinii, care de două milenii înlocuim păgânismul, noi înșine ne luptăm încă, aici și acum, cu secularizarea: o societate lumească, adică secularizată, este practic provocarea noastră astăzi. Așadar post-secularizarea este atât ținta bisericii, dar deja într-o mare măsură și viața noastră de zi cu zi, astăzi, după cuvântul „Cine este drept, să facă dreptate mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească încă.” (Apoc. 22, 11.) Biserica dreaptă, face dreptate mai departe. Biserica Sfântă, se sfințește încă. Aceasta este însăși devenirea post-secularismului. Cu un picior în timp și unul în veșnicie.

Cum vom depăși ispita fariseului, care s-a lăudat comparându-se cu vameșul? Spunând, după porunca Mântuitorului: „Nici pe cele pe care trebuia să le fac nu le-am împlinit cum se cuvine.” Așa, harul ne păzește până la sfârșit de mândrie și de slava deșartă.

Cele mai uimitoare fenomene exterioare ale post-secularismului sunt giganticele pelerinaje ale maselor ortodoxe la marii sfinți, la sărbători, la diverse ocazii. Educația religioasă a tinerelor generații. Canalele mass-media ortodoxe cu acoperire generală. Ortodoxia a reușit să spargă și să pătrundă în cel mai prețuit loc al casei omului – „televizorul.” O simplă apăsare pe buton, aduce în casă cântarea bizantină din catedrala patriarhală. Duhul omului, se schimbă în bine într-o clipă. Casa lui devine, pentru o perioadă, biserică. Îl scoate din amorțeală, îl curăță, cuvântul predicilor și cântarea îl sfințesc, în umplu de har. Milioane de bătrâni „participă la slujbă”, îi vezi apoi voioși, sfinți, curați prin casă, la cumpărături, în conversații. Apoi, pășind în locașul sfânt propriu zis din cartierul sau din satul lor, atitudinea față de biserică este mai familiară, ba chiar se crează o tainică dorință de îmbunătățire a cântării, a slujirii, după modelul patriarhal.

La nivel interior, dintre cele mai importante evenimente ale vieții post-secularizate identificăm rugăciunea marilor schimonahi pentru întrega lume, care hrănește generațiile prezente și naște mari sfinți cosmici și supra-cosmici peste veacuri.

Astăzi, lumea cunoaște o extindere a ortodoxiei în întrega lume, comunismul fiind înlocuit cu post-secularizarea.
De vreme ce orice înlocuire a creștinismului cu iubirea față de lume este o secularizare, o cădere din veșnicia luminii lui Hristos, în întunericul secolelor luminii celei zidite pământești, atunci înseamnă că rezidirea bisericilor și libertatea de manifestare a ortodoxiei este post-secularizare, este o intrare a omului pe firescul făgașului său: marea reintrare a omului în albia sa post-istorică, în veșnicia lui Dumnezeu.

Când omul nu mai vede lumina cea nezidită a lui Hristos, sufletul curge de-a curmezișul albiei sale firești, el devine tributar luminii celei zidite a soarelui și luminii – de asemenea zidite – a minții omenești, pe care Părintele Sofronie o descrie cu minuțiozitatea și metodele empirice ale celui mai precaut om de știință. El nu o prețuiește, căci știe că sunt două lumini – lumina minții omului (zidită) pe care o prețuiesc mai ales savanții, gânditorii, filosofii, dar mai presus de aceasta este lumina cea nezidită a lui Dumnezeu, care cuprinde mințile sfinților, dând naștere minților celor îndumnezeite. Iar când omul trăiește în lumina lui Hristos, lumina minții și a Soarelui pălesc, căci Ziditorul Soarelui și al minții omului este mai mare decât ele. Gândul Cuviosului Siluan este minunat: „Cunoaște pe Ziditorul Soarelui, și vei cunoaște astfel și Soarele pe care El l-a zidit” Prin corespondență: „Cunoaște pe Ziditorul minții omenești, și vei cunoaște și mintea pe care El a zidit-o, întru adevărata ei lucrare”

Ce este așadar post-secularizarea?
– Este coborârea minții omului contemporan în inimă prin rugăciune. Inima și mintea devin una, isihie curată.
– Este împărtășirea deasă.
-Este împreună viețuire continuă cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu Sfinții Bisericii în harul Duhului Sfânt.
– Este redeschiderea școlilor de teologie în care se promovează teologia personală, a rugăciunii curate, a euharistiei, și dispare cea scolastică, raționalistă, a minții-judecată.
– Este învierea monahismului.
– Este împodobirea tuturor caselor și instituțiilor cu icoane ortodoxe.
– Este despătimirea firii căzute a omului.
-Este în primul rând Euharistie și Slujirea zilnică a Liturghiei.
– Este sfințirea tuturor lucrurilor materiale prin practica ierurgiilor.
Tot ce are omul, fiind sfințit și închinat lui Dumnezeu spre buna folosire și trebuință a omului; se răspunde astfel la cea mai acută problemă: obiectele din proprietatea noastră sunt slujite și sfințite și să fie folosite cu binecuvântarea lui Dumnezeu în scopul mântuirii.
– Este trecerea de la vederea luminii celei zidite, la vederea luminii celei nezidite. Este o problemă doar în optica duhovnicească a omului, căci în lumea de dincolo nu este niciodată întuneric. Soarele cel nezidit nu apune niciodată. Așa cum orbul nu vede lumina soarelui, dar el crede că aceasta există căci așa mărturisesc ceilalți, iar când se tămăduiește o vede și el și se bucură, tot așa și omul psihologic, când se tămăduiește, vede lumina cea nezidită a lui Hristos și se bucură. Se știe că întunericul în sine nu există, fiind doar scăderea în intensitate a luminii, însă dincolo, întunericul nu există nici în sine, dar nici măcar ca aparență, ca retragere, ca scădere a Luminii, căci Lumina nezidită nici nu crește, nici nu scade în intensitate, este veșnică și neschimbătoare, așa cum scrie Arhimandritul Sofronie în lucrarea: „Vom vedea pe Dumnezeu precum este”

Ce este post-secularizarea la nivel micro?
-Să cauți mereu să intri în mintea lui Dumnezeu
-Să te conectezi la satelitul „Doamne” înainte de orice și în timpul oricărei lucrări.
– Să gătești împreună cu Hristos. Să mănânci împreună cu El. Să speli vase împreună cu Maica Domnului.
– Să procreezi, să hrănești în pântece, să naști, să alăptezi și să crești copii cu rugăciunea.
– Să pui hainele în mașina de spălat gândindu-te cum intri la Sfânta Spovedanie.
– Nu te sfii să rostești rugăciunea nici în baie. Mulți Sfinți Părinți s-au luptat cu patimile în locurile de ocară, pentru că acolo începea ispita.
– Să-ți pui o icoană pe desktopu-ul calculatorului, tabletei sau telefonului.
– Să deschizi ușa, gândindu-te la ușa milostivirii.
– Să mături, gândindu-te la curățenia casei sufletului.
– Să aspiri gândindu-te că marii duhovnici sunt aspiratori de suflete.
– Să conduci mașina după ce-ți faci semnul Sfintei Cruci, eventual comutând pe un post local de radio ortodox, sau rulând la player un concert de muzică bizantină. Mașinile devin astfel unități mobile ale Duhului Sfânt pe stradă, aducând multe binefaceri pasagerilor, celorlalți în trafic și în întreaga localitate.
– să te hrănești după ce te rogi, să asculți în timpul mesei o lectură frumoasă din Sfinții Părinți, căci sufletului simultan se deschide spre a se hrăni și el la momentul mesei, după modelul trapezelor mănăstirești.
– să ai mereu rugăciunea lui Iisus pe buze, cu aceeași aviditate cu care fumătorul caută să-și aprindă o țigară. (După modelul Patericului – dă-mi Doamne a te iubi cu aceeași putere cu care am iubit patimile – „aprospatheia”)
– muncește orice ai de lucru cu gândul la Domnul, la Maica Domnului, la un sfânt, la un cuvânt duhovnicesc. Chiar roagă-te în timpul serviciului. Dacă este posibil, folosește și un mijloc de redare audio a unei rugăciuni, slujbe, cântări bisericești, în măsura în care este benefic.
– caută smerenia cu orice preț. Este cheia iubirii. Iubește a căuta ultimul loc și a da întâietate tuturor. În autobuz, la rând, pe stradă ocolește tu, decât să fii ocolit.„Cedează trecerea” în toate. Fii binevoitor față de toți. Mustră cu blândețe și numai când este absolută nevoie. Amână răzbunarea până la nesfârșit.
– Încredințează Domnului în fiecare moment toate emoțiile și sentimentele tale. Supărare, răutate, tristețe, singurătate, ură, mânie, foame, sete, teamă, nefericire, angoasă, nemulțumire, dezamăgire, reproș, nerăbdare, dorințe neîmplinite, frustrări, umilințe, aroganțe, trădări, mâhniri, necazuri, patimi, etc. Dar și pe cele bune: bucurie, recunoștință, mulțumire, dragoste, etc. Chiar spovedește în detaliu și cu inimă curată toate aceste stări negative. Ele vor pieri și harul lui Dumnezeu va pătrunde în cele mai întunecate unghere și cotloane, ascunzișuri ale sufletului tău aducând seninătate, pace și lumină, împăcare și curățenie lăuntrică. Dacă oamenii ar cunoaște taina care se lucrează în adâncul omului în timp ce spovedim la preot toate trăirile noastre emoționale negative, toți s-ar tămădui imediat. Tot ce simți, îndreaptă spre Domnul, arată Domnului. Astfel, transformi energia patimilor în energie duhovnicească sfântă, care te susține în efortul rugăciunii. Domnul te păzește și de cele de stânga și de cele de dreapta. Pacea este semnul bunei viețuiri. Dobândește-o și mii se vor mântui împreună cu tine!

Care este taina acestei micropedagogii, a schimbării minții-nous centrată pe persoană, pe mine însumi, iar nu pe ceilalți? Omul este și microcosmos, dar și microtheos. Orice schimbare în sine se reflectă la nivelul întregii umanități și a întregii lumi. Asceza este un criteriu esențial: trupul, spune Siluan, este însăși lumea. Iar calea ascezei este principial, dobândirea adevăratei conștiințe dogmatice: cum să dobândim și să păstrăm harul.

Astăzi, Biserica Ortodoxă – liberă – crește, se dezvoltă, mai ales în țările post-comuniste, dar, paradoxal, deodată și în țările capitaliste. Într-un paradox tainic al istoriei, prigonitorii au expulzat parte din Biserica de Răsărit în Occident, unde aceasta a prins rădăcini, iar după trecerea valului de prigoană, acum ortodoxia pătrunde întreaga lume. Granițele deschise au și acest efect major: Slujirea Liturghiei în întrega lume. Hristos lucrează necontenit mântuirea Întregului Adam. Avantajul post-secularismului este că mesajul Bisericii se îndreaptă spre re-învierea, re-descoperirea, reîntărirea, creșterea vechilor obiceiuri, tradiții, atitudini dreptslăvitoare, înțelegeri adânci ale ortodoxiei. Este o binecuvântare să știi că deschizând cărțile de cult vechi, tipărind mii de alte cărți noi, relecturând Sfinții Părinți, deschizând școli de iconografie, crescând din nou câteva generații de rugători și de psalți, slujind Sfânta Liturghie în tot mai multe biserici, reînființând mănăstirile vechi și chiar înființând altele noi, folosim tezaurul cel bogat al Ortodoxiei, care este deja în patrimoniul nostru.
Discernământul ne face să evităm și deznădejdea față de creșterea în dinamica răului, dar și triumfalismul. Da, Hristos a înviat, dar și eu trebuie „să împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica” (Coloseni 1, 24)

Sfinții trăiesc încă de pe pământ slava lui Dumnezeu. Este același creștinism, este același Hristos. Când folosești expresii și termeni descriptivi ai lumii, limbajul se infectează cu întunericul pe care acești termeni îi conțin. Sfinții Părinți de obicei folosesc graiul Duhului Sfânt, care este departe de graiul acestei lumi. Expresia secularizării o identificăm la Sf. Apostol Pavel și la Sfinții Părinții sub forma expresiei „lumea”. Practic, secularizarea este lumea, o „lumire”, o „înlumire”, o cădere în lume a omului, o atracție, o scufundare în grijile și plăcerile lumii pământești, o încredere doar în mărturia simțurilor trupești. La origine, lumea tot de la lumină vine, dar este lumina soarelui. Este aceeași disonanță între omul trupesc, omul sufletesc și omul duhovnicesc. La prima auzire, om „sufletesc” nu pare ceva rău, căci trimite cu gândul la suflet, iar de obicei se accentuează valoarea sufletului omului față de trup. Dar Sfântul Ap. Pavel și Sfinții Părinți spun că omul duhovnicesc este cel adevărat. Omul sufletesc este dezavuat, el caută încă împlinirea în cele „sufletești”, „psihologice”, lumești, seculare. Ortodoxia dogmatizează ființa bi-partită a omului (trup și suflet), iar nu tripartită (trup, suflet, duh), care este condamnată ca erezie. Distincția care se face este mereu între psihologic și duhovnicesc. Trăiri psihologice se cer a fi înnobilate, ridicate prin har la nivelul trăirilor duhovnicești (psiho-somaticul răspunde cerințelor Duhului). Și aici, se subliniază mai ales dragostea omului pentru Dumnezeu, care vindecă dragostea dintre oameni. Relația fundamentală dintre oameni – dragostea – este în firescul ei, în scopul ei adevărat și veșnic dragoste duhovnicească, iar nu „psihologică”, atunci când este în Duhul Sfânt. Când omul iubește în Duhul Sfânt un alt om, este întru adevărul poruncii iubirii. Cea mai înaltă formă de dragoste duhovnicească este iubirea de vrăjmași.

Când dragostea, din nefericire, decade, atunci regresează într-o stare „sufletească”, psihologică, pătimașă, când harul Duhului Sfânt se retrage dintre noi. Practic, omul duhovnicesc, prin rugăciune, atrage mereu Duhul Sfânt în fiecare relație și în fiecare clipă a relației cu aproapele său, astfel el nu rămâne singur niciodată în fața aproapelui. Cine se roagă înainte de a iubi, atunci are iubirea curată, în Duhul. Persoana, în Duhul Sfânt iubind o altă persoană, se aseamănă Preasfintei Treimi – aceasta este singura Dragoste adevărată, veșnică, nepieritoare, nestricăcioasă și mai ales, lipsită de suferința căderii.

Ura de sine este semnul unui suflet sănătos, care îl iubește pe Dumnezeu cum se cuvine.

Da, putem trăi o binecuvântată suferință a nașterii întru iubire întru împărăția cea neclătita, dar această plăcută suferință duhovnicească nu vrem să se ia de la noi, că este exact opusul suferinței egoiste, este suferința care sfâșie egoismul nostru prin deschiderea sufletului și jertfirea vieții noastre de dragul celuilalt. Această suferință este însoțită de bucurie, în timp ce prima, chiar dacă este însoțită de o oarecare odihnă la început, ea sfârșește cu tristețe, singurătate, egoism, amărăciune, chiar ură față de aproapele. Sufletul doare și când se închide egoist – căci știe că moare, dar doare și când se deschide larg inima, căci atunci el crește renunțând la sine pentru a-l primi pe celălalt. Ori, a-l primi pe celălalt în inima ta lărgită, sau care se lărgește primindu-l pe celălalt, este adeseori o suferință cumplită, căci primindu-l așa cum este, inima ta se umple de tot ceea ce poartă omul în sine. Inima celui care își iubește aproapele ca pe sine însuși, iubind Întregul Adam întru celălalt, întrucât astfel răspunde adevărului ontologic care spune că eu însumi sunt aproapele meu, doar că într-un alt ipostas, aceasta – inima – este o rană vie pe care Hristos o umple mereu cu har și o tămăduiește necontenit. El nu se apără niciodată, precum Hristos pe cruce – maximum-ul iubirii care se dăruiește pre sine fără întoarcere asupră-și.

Cum este atunci cu îndemnul Sfinților Părinți: „Păzește-ți inima!”? Presupune el o închidere egoistă față de aproapele? Nu. El se referă doar la a-ți păzi inima de duhurile și de gândurile rele, iar ca etapă în viața Mântuitorului avem acele momente în care El Însuși s-a făcut nevăzut din mijlocul mulțimilor care căutau să-l omoare, Domnul fiind cu gândul la ținta Golgothei răscumpărătoare.

Fratele meu nu este vrăjmașul meu, ci însăși viața mea. Nu este iadul meu, ci raiul meu. Primul lucru pe care-l vede Hristos când ne înfățișăm înaintea lui la rugăciune este cine anume lipsește din inima mea, care frate? Sufletul mutilat, din care lipsește aproapele meu este semnul egoismului.

În general, Biserica nu se definește pe sine prin opoziție cu ceva. Ea este pur și simplu: una, sobornicească, apostolească, frumoasă, desăvârșită, binecuvântată, arhierească, dumnezeiască. Capul ei este Adevărul Însuși, Persoana Hristos. Când definim Biserica în raport cu răul sau cu scâlcieri ale adevărului, poate exagerăm o extremă pentru a nu cădea în alta, de aceea ne ferim să folosim sintagme ale secularizării pentru a caracteriza Biserica. Ea nu are termen de comparație. De multe ori, în decursul istoriei, Părinții Sinoadelor au reușit să se apere și de ereziile care atacau adevărul, dar și de ereziile care apăreau din eforturile de apărare a adevărului. Căderea dintr-o extremă într-alta este o capcană periculoasă. De aici virtutea discernământului la Marii Părinți ai Bisericii, care știau când să se oprească.

Este aceeași Biserică și ieri, și azi, și mâine. Biserica este veșnică. Este același Hristos. Nu-l putem defini altfel, din pricina lumii. Lumea, da, ea este mai păgână, sau mai creștină, mai secularizată sau mai post-secularizată, căci lumea în sine este pieritoare, dar gradul ei de înveșnicire este gradul ei de îmbisericire. Biserica nu are nici o pată. Ea este indestructibilă, inatacabilă, impecabilă, folosind termeni mai seculari pentru a o descrie. În graiul plăcut Duhului Sfânt, Biserică este mireasa lui Hristos, desăvârșită, curată, albă, preafrumoasă, preasfântă. Nu-i putem găsi scăderi, crize, pierderi, din cauza schimbărilor exterioare. Dintru început ea are caracteristica de a fi supra-seculară, căci este mai presus de lume.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s