„Firul de borangic al voii lui Dumnezeu” (God’s will is like a silk thread)

„Firul de borangic al voii lui Dumnezeu”
(God’s will is like a silk thread)

Voia lui Dumnezeu care cinstește cu mult preț libertatea omului nu ni se impune cu de-a sila, ci este precum un preasubțire fir de borangic care ne leagă de El, firișor care iute se rupe și iarăși se înnoadă, după cum voiește omul, ca acesta niciodată să nu se simtă silit de Dumnezeu să accepte voia Atotputernicului Atotțiitor… Așadar, tensiunea de rezistență dintre voia lui Dumnezeu și voia omului nu depășește tensiunea de rezistență a firului de mătase. Aceasta este și valoarea libertății omului.