„Cuget, deci exist.” „Iubesc, deci sunt!” Tautologia existențială și paradoxul „făpturii-nezidite”. Individ și Persoană. Diferența ontologică și asemănarea până la identitate după Principiul Ipostatic.

ztq1UpuZlEw

Părintele Rafail Noica spune: „Da, poate că, într-un fel, Dumnezeu nu există. Dacă paharul acesta există, ce? Dumnezeu este ca paharul acesta? Când i-a zis Dumnezeu lui Moise: „Eu sunt cel ce sunt. Spune-le că ’Eu sunt’ te-a trimis” am înțeles că „a fi” este altceva decât de „a exista”. Apoi am încercat etimologia cuvintelor. Am întrebat pe un profesor de limbi, „de unde vine cuvântul „exist?”. Îmi spune că din „ex sisto”. Eu vedeam pe acest „ex” care știu că înseamnă „a ieși din”, „a purcede din”. Mi-a spus că „sisto” este „cel ce este, „cel ce șade” propriu-zis. Tot la „este” revenim. Deci existenta este ceea ce purcede din Cel ce este, și atunci mi-am dat seama că existenta nu este decât o devenire. Dumnezeu bineînțeles că nu există, n-are nevoie de devenire. Iar noi suntem o devenire întru a fi, devenire întru ființă, cum zic unele filozofii.” (Conferința „Ce este omul?”, Alba Iulia, 6 noiembrie, 2006)

În starea banală a individului, omul încă (doar) există. La celălalt pol, în starea Persoanei, omul deja este: „Acum, prin Harul Tău, și eu sunt” – spune Persoana-Ipostasul.
Cogito-ul cartezian redă numai (datorită fericitei-nefericitei traduceri în limba română în care apare ambiguitatea „exist-sunt” – întrucât în latină Descartes folosește totuși „sum” iar nu „exsisto”), în chip tautologic, starea de făptură (de ființă zidită). Dragostea, însă, îl desăvârșește pe om până la măsura de „zidire nezidită”, prin har. „dacă Dumnezeu este dragoste, și omul este dragoste” (Părintele Rafail Noica)
Dragostea îl aseamănă pe om cel mai mult cu Dumnezeu. Alte atribute ale harului transferabile omului: fără-de-început. Chiar dacă omul are un început prin zidirea lui, prin harul înfierii el devine „nezidit” (aktisto), dar și „fără de început” (anarchos), precum și „fără de sfârșit” (atelentetos). Este greu de înțeles cu mintea cum poate făptura-zidită să devină făptură-nezidită, ca Ipostas. Harul se unește atât de intim cu Persoana, încât, fără a-l face pe om Dumnezeu după fire, îl face totuși dumnezeu după har, dăruindu-i toate atributele dumnezeirii, până la identitatea totală cu Dumnezeu: deplina asemănare întru har. Omul este comensurabil cu Dumnezeu. În clipa veșnică a Înălțării la cer, cele două firi ale Mântuitorului – omenească și dumnezeiască sunt egale. Firea omenească poate purta infinitatea, veșnicia, atotputernicia, nezidirea, și toate celelalte atribute ale firii dumnezeiești.
Îndumnezeirea omului nu anulează diferența ontologică, dar asemănarea cu Dumnezeu este posibilă ca (până la) identitate (tojestvo) totală.

Oamenii îndumnezeiți, încă de pe pământ, când caută atribute prin care să-și deducă ființa, chiar dacă le numesc la fel precum atributele firii zidite, totuși calitativ ele sunt îndumnezeite.

De exemplu: „eu văd” are o conotație pentru cel ce vede lumea în lumina zidită, dar o altă înțelegere are pentru cel ce spune „eu văd” Lumina lui Dumnezeu cea nezidită, în care firea omenească îndumnezeită prin har vede lumea în Lumina cea mai presus de fire. Da, din aceasta îl poate deduce pe: „eu sunt” în locul lui „eu exist” La fel și pentru: „eu cunosc (pe Domnul)”, „eu simt (adierea lină a Duhului)”, „eu aud (glasul Cuvântului)” etc. Chiar și „eu mănânc”, sau „eu beau” dacă se referă strict la actul euharistic – „eu mănânc Trupul și beau Sângele lui Hristos”, ele devin acte eminamente întemeietoare ale lui „eu sunt”. În silogismul „„eu mănânc Trupul și beau Sângele lui Hristos, deci sunt”, gradul implicat de ființă este maxim, total.

Astfel, silogismele scolastic-raționale ale firii căzute (de tipul „eu exist”), devin silogisme ale îndumnezeirii, ale „devenirii întru ființă”, de tipul (Acum, Doamne, prin Harul Tău, și) „eu sunt”

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s