De la „veșmintele de piele” ale vechiului Adam la veșmintele de Lumină ale Noului Adam

 

Veșmintele de lumină cele noi ale lui Adam (ale Noului Adam, restaurate de Hristos, pe Tabor), înlocuiesc „veșmintele de piele” de care pomenește Panayotis Nellas, în celebra sa carte: „Omul, animal îndumnezeit” (https://www.scribd.com/document/12500850/Panayotis-Nellas-Omul-Animal-Indumnezeit-O-Antropologie-Ortodoxa), dar ele sunt mai desăvârșite și decât veșmintele de lumină primordiale ale vechiului Adam, chiar dacă acestea straluceau de mii de ori mai mult decât „diademele cele împodobite cu aur și pietre scumpe”, după cum spune Sf. Grigorie Palama în Filocalii. Sfântul Palama descrie aceste „veșminte de lumină” atât în starea pre-căderii adamice, cât și în starea finală desăvârșită: restaurarea Taborică, în Ipostasul Mântuitorului.
Grăiește dumnezeiescul Palama despre ”veșmintele de lumină” ale lui Adam:
„Cuvîntul lui Dumnezeu, milostivindu-Se de firea noastră dezbrăcată de această iluminare şi strălucire dumnezeiască prin urâciunea căderii, şi luînd-o asupra Sa pentru adînca Lui milă, a arătat-o ucenicilor fruntaşi pe Tabor iarăşi şi mai frumos îmbrăcată. El a înfăţişat atunci ce eram odinioară şi ce vom fi în veacul viitor prin El, dacă ne vom hotărî să vieţuim aici, pe cît e cu putinţă, ca El, cum zice Ioan cel cu limba de aur.
De această iluminare şi strălucire fiind părtaş şi Adam înainte de cădere, nu se afla gol, ca unul ce era îmbrăcat într-un veşmînt de adevărată slavă. Ba nu se poate spune cu cît era mai împodobit decît cei ce îşi acoperă capul cu diademe împodobite cu mult aur şi cu pietre scumpe. Această iluminare şi acest har dumnezeiesc le numeşte şi marele Pavel, locuinţa noastră cea cerească, zicînd : «De aceea suspinînd, dorim să ne îmbrăcăm în locuinţa noastră cea din ceruri, că doar vom fi găsiţi îmbrăcaţi, iar nu goi» (2 Cor. V, 2—3). Arvuna acestei iluminări dumnezeieşti şi a veşmîntului ei a primit-o şi Pavel însuşi de la Dumnezeu pe cînd mergea de la Ierusalim spre Damasc, ca să spun ca Grigorie Teologul, în clipa în care, înainte de a se curăţi de prigoniri, a grăit cu Cel prigonit. Mai bine zis, a primit candela mică a marii lumini.” (Filocalia 7: https://filocaliile.files.wordpress.com/2018/01/filocalia-07-nichifor-din-singuratate-teolipt-al-filadelfiei-grigorie-sinaitul-grigorie-palama.pdf p. 471-472)
Să luăm și un fragment din articolul domnului Marius Nedelcu din Ziarul Lumina pe aceeași temă:
„În interpretarea Sfinţilor Părinţi, hainele de piele exprimă viaţa biologică a omului şi mortalitatea naturii alterate de după păcat. Teologul grec Panayotis Nellas a acordat o atenţie deosebită „hainelor de piele“ în lucrarea sa „Omul, animal îndumnezeit“. El a arătat că hainele de piele sunt mortalitatea biologică (nekrotes) care a devenit a doua natură a omului de după cădere. Ideea că mortalitatea „înveşmântează“ după cădere natura omului este exprimată şi de Sfântul Grigorie de Nyssa, care spune, citat de teologul grec, că Adam „şi-a ascuns goliciunea de jur împrejur cu piei moarte“ (nekron dermates). Această nouă stare schimbă pentru omul căzut viaţa în supravieţuire, iar valoarea principală a vieţii lui nu mai este comuniunea, ci salvarea individuală. Misterul „hainelor de piele“ nu poate fi înţeles fără persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, a asumat „hainele de piele“ ale naturii umane, adică mortalitatea şi stricăciunea omului căzut, dar le-a supus voii lui Dumnezeu. Voinţa naturală a omului a supus-o voinţei divine, şi „hainele de piele“ devin mijlocul prin care omul este transformat. Folosindu-se de moarte, Hristos schimbă „hainele de piele“ ale naturii sale umane într-o nouă realitate, o realitate hari-că, îndumnezeită. În Hristos vedem că destinul „hainelor de piele“ nu este moartea, ci învierea.” (http://ziarullumina.ro/misterul-hainelor-de-piele-de-la-creatie-79853.html)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s