„Melodiile celor 8 Glasuri și Tropare PSALTICE.” Aplicație pentru Smartphone

50250688_2554617804553790_4169758218953687040_n
„Melodiile celor 8 Glasuri și Tropare PSALTICE.”
 
Pentru cântăreții începători, care au învățat glasurile bisericești în școală, însă care nu au destulă experiență de strană, cel mai dificil prag de trecut este cel al aducerii aminte cu precizie a începutului unui nou glas, încă din timpul cântării unui alt glas. Majoritatea, se descurcă sa cânte singuri troparele sau stihirile noi dacă altcineva, mai avansat, „le începe glasul”.
 
Desigur, cea mai bună situație este când meșteșugul cântării la strană se însușește de la un cântăreț mai sport, în duhul viu al Bisericii. Dar, există și situații binecuvântate când suntem singuri și trebuie să cântăm o vecernie sau o utrenie, și glasul încă „nu ne vine” Alții folosesc începuturi de text (care variază de la o persoană la alta) mai cunoscute ale diferitelor glasuri mari sau mici, pe care le aplică rapid noilor cântări, pe același glas.
 
Această aplicație tocmai acestui nivel se adresează, „începând” dogmaticile (ce stau ca model pentru glasul mare), troparele învierii (ce stau ca model pentru glasul mic), sau antifoanele de la utrenia învierii, pe care se cânta de obicei stihoavna vecerniei. Unii, vor avea nevoie doar de o scurtă privire la textul de început al glasului pentru a-și aminti și melodia . Alții, poate vor avea nevoie și să mai asculte puțin începutul melodiei. Cert este ca toți, după o oarecare perioadă de practică, vor lepada acest instrument, întrucât și-l vor fi însușit în memorie, prin experiență. Succes tuturor!
 
Dacă apar doritori, putem înlocui rapid în aplicație fișierele mp3 ale glasurilor Cunțan cu glasurile tradiționale psaltice, pentru iubitorii muzicii bizantine.
 
Aplicație Smartphone
 
Aplicație Android (.apk) pentru rememorarea rapidă a începutului melodiilor celor 8 glasuri PSALTICE bisericești. Pentru uzul rapid aplicat la strană. Dogmaticile glasurilor și troparele.
 

Aplicație Smartphone:”Melodiile celor 8 glasuri după Cunțan”

screenshot_20190124-165815

„Melodiile celor 8 Glasuri și Tropare Bisericești.”
Aplicație Smartphone

Aplicație Android (.apk) pentru rememorarea rapidă a începutului melodiilor celor 8 glasuri bisericești după D. Cunțan. Pentru uzul rapid aplicat la strană. Dogmaticile glasurilor și troparele.

Instalează gratuit, fără anunțuri din Google PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_calindraganblog.Glasurile

Descarcă arhiva .rar cu melodiile integrale ale glasurilor în format mp3 de aici: https://drive.google.com/file/d/1w1NcXjGe38lUOJLDrv3_radV2uWKQcq_/view?usp=sharing

„În chilia de pe coridorul smereniei lui Hristos”


1

Ultima chilie a Sfântului Siluan Athonitul: camera de pe coridorul smereniei lui Hristos.

„Despre coridorul Sfântului Siluan pe care-l descrie Arhimandritul Sofronie s-ar putea scrie cărți întregi. Este coridorul smereniei celei negrăite a lui Hristos: „Ultima sa chilie era la același etaj cu chilia igumenului. Noaptea, se ducea adeseori într’o altă chilie mică, ce îi slujea drept magazie de lemne, aflată la același etaj, în rând cu alte chilii care, după împuținarea numărului fraților obștii fuseseră preschimbate în depozite de lemne, într’un coridor înfundat și adânc, cu pereți de piatră deosebit de groși. În această cămăruie de piatră afla o și mai mare însingurare, și deplină liniște și întunerec. (…) Stând înaintea Tatălui, după porunca Domnului, în taină. (…) înlăuntrul său neîncetat purta focul iubirii lui Hristos. ” (Arhimandritul Sofronie, Viața și învățătura Starețului Siluan, p. 196)”

 

Descarcă gratuit:

„În chilia de pe coridorul smereniei lui Hristos”

În chilia de pe coridorul smereniei lui Hristos.PDF

234