„Iubirea de vrăjmași este singurul criteriu sigur al adevărului” (Cuviosul Sofronie Sakharov) O poezie pentru iubirea tuturor vrăjmașilor noștri

Omul își pierde libertatea răspunzând la rău cu rău, dacă rănește pe cel care îl rănește, dacă vrăjmășește pe cel ce îl vrăjmășește, chiar și în gând.

Am dorit să adun într-o singură poezie majoritatea tipurilor de acțiuni, gânduri, trăiri, intenții rele, negative, vrăjmașe ale aproapelui față de persoana noastră, cărora să le fie întors în bine, printr-o acțiune opusă, într-o formă de rugăciune rimată, tot răul, după porunca Mântuitorului: „iubiți pe vrăjmașii voștri.” (Mt. cap. 5, 44) De fapt așa este și compusă această poezie: un vers exprimă tipul de vrăjmășie (ură, ceartă, blesteme, loviri, furt, minciună, pizmă, întristări, crime, pomenire de rău, chinuire, insulte, urgisiri de tot felul, etc. etc.), iar al doilea vers care îi urmează imediat, este o rugăciune către Domnul, conținând acțiunea pozitivă, bună, izbăvitoare. Desigur, fiecare poate completa după experiența personală această poezie. Ea conține multe stângăcii, nu este desăvârșită nici ca formă, nici ca poezie, nici ca și conținut. Dar poate fi un model de început pentru cei mai desăvârșiți.

Mărturisesc că au fost mulți ani, deloc ușori, în viața mea când aș fi avut mare nevoie de un astfel de instrument duhovnicesc. Nu am știut nici măcar că există oameni care-și pot iubi vrăjmașii, rugându-se pentru ei. Această poezie face curățenie în iadul lăuntric unde i-am ucis și i-am îngropat pe toți cei care ne-au rănit vreodată, neștiind altfel. „Hristos a înviat, iadul s-a golit” spune o cântare a Paștilor… În iadul lăuntric, în fundul cel adânc și întunecat, coborând, ne întâlnim cu Însuși Hristos… zice Sfântul Macarie cel Mare.

Există mulți oameni care pur și simplu nu știu că se poate ieși din cercul vicios al urii și al răzbunării. Această înfățișare punctuală a răului în rugăciune, despovărează, ușurează inima, dezleagă omul de lanțurile urii și vrăjmășiei, redând cel mai de preț bun al omului: libertatea pierdută prin răspunsul la rău cu rău, celui care ne rănește. Omul care se roagă pentru vrăjmași este cel mai liber om de pe pământ.

„Iubirea de vrăjmași este singurul criteriu sigur al adevărului” (Cuviosul Sofronie Sakharov)

„Iubirea de vrăjmași este singurul criteriu sigur al adevărului” (Cuviosul Sofronie Sakharov)

„Plugușorul iubirii de vrăjmași” (Versuri)

Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și nu mânați,
Lângă boi v-alăturați,
Și cuvântu-mi ascultați!
Mâine anul se-noiește,
Plugușorul se pornește,
Și începe a ura,
Pe la case-a colinda !
Astăzi cu toții cântați
Doar iubirea de vrăjmași.
Celui care ură are,
Mai cântați-i o urare!
În tot anu care vine,
Să-i vorbiți numai de bine,
Pentru-ai voștri buni vrăjmași,
Voi așa să vă rugați :
Doamne astăzi miluiește
Pe tot cel ce mă urăște
Doamne, pe vrăjmașul meu,
Fă-l ca tine: dumnezeu.
Doamne pe vrăjmașii Tăi,
Fă-i ca Tine, dumnezei!
Doamne, când vrăjmașii mei
Sunt copleșiți de cei răi,
Pe-ai lor vrăjmași îi miluiește,
Și din iad îi slobozește.
Pe cel ce mă osândește pe nedrept
Doamne-l fă mai bun, mai drept,
Celui ce-mi aruncă vina,
Doamne iartă-i toată crima.
De m-aruncă la pământ,
După Noul Legământ,
Fă-i Doamne, pogorământ,
Și-l slăvește pe pământ!
Când pe cruce-o să mă puie,
Dă-i Doamne ciocan și cuie,
Dacă mă scuipă cu ură,
Șterge-l, Tu, cu drag, la gură.
Când mă-mpinge plin de silă,
Și mă bate făr’ de milă,
Dă-i Doamne-o mahramă curată,
Să-și șteargă mâna-ndurerată.
Iartă-l Doamne, și-l întoarce,
Pe cela care rău îmi face.
Piciorul ce mă lovește,
Doamne tu îl oblojește.
Celui ce m-a judecat,
Dă-i Doamne, un ochi curat,
Celui ce m-a osândit,
Doamne, dă-i cuget smerit.
Celui ce mă pune la-ncercare,
Dă-i Doamne-ndelungă răbdare,
Pe cel ce mă viclenește,
Doamne Tu îl ocrotește.
Pe cel care mă hulește,
Doamne, Bune, îl păzește,
Pe cel ce mă nedreptățește,
Doamne tu-l îndreptățește!
Pe cel ce mă chinuiește
Doamne tu îl îmblânzește.
Pe cel ce nu mă priiește,
Doamne Tu îl preamărește!
Pe cel care mă urăște,
Doamne Tu îl înverzește,
Cu drag îl îmbobocește,
Cu iubire-l înflorește,
Și când roade el rodește,
Cu drag Tu i le păzește,
Și în cer i le sădește.
Pe cel ce mă otrăvește,
De rău Tu îl curățește,
Tu Doamne-l înmiresmează,
Pe cel ce mă întristează.
Pe cel care mă scârbește,
Tu Doamne îl odihnește.
Pe cel ce mă necăjește,
Tu Doamne îl întărește,
Și cu drag Tu îi zâmbește!
Dac-o dată-n zi greșește,
Iartă-l Doamne și-l păzește!
De-mi greșește-a doua oară,
Eu îl iert, Stăpâne, iară.
De șapte ori în zi de-mi greșește,
Tu, Preabune-l miluiește!
Când a șaptezecea oară,
Îmi greșește omul iară,
Cu dragoste-l înconjoară!
Și de șaptezeci de ori câte șapte,
Îmi greșește până-n noapte,
iartă-i Doamne sfinte, toate!
În aceași zi, Iisuse Preaminunate,
Iartă-i Doamne toate-a lui păcate,
Și îl poartă, Doamne-n spate,
Până în cereștile Tale palate!
Doamne ocrotește, pe vrăjmașul meu.
Daomne slăvește, pe dușmanul meu!
Doamne miluiește, pe răufăcătorul meu!
Doamne îl păzește, pe cel ce mă urăște,
Doamne mântuiește, pe cel ce mă vrăjmășește.
Pe cel care mă hoțește,
Doamne Tu-l îmbogățește!
Pe cel care mă curvește,
Fiica dragă i-o păzește,
Și pe el îl feciorește!
Pe cel ce mereu mă minte,
Pune-l, Doamne-n mare cinste!
Celui ce-mi scoate un dinte,
Pune-i Doamne, Tu un dinte!
Celui ce îmi scoate-un ochi,
Dăruiește-i Tu, doi ochi!
Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmașii mei,
Și despovărează, pe dușmanii mei.
Doamne, îl sfințește pe cel ce mă urăște,
Doamne miluiește, pe cel ce mă dușmănește.
Doamne, tu îl crește pe cel ce mă rănește,
Doamne îl hrănește, pe cel ce mă vrăjmășește,
Doamne, dă locaș la al meu vrăjmaș,
Doamne, dă-i o pâine, celui ce mă vinde.
Doamne îl păzește, pe cel ce mă lovește.
Celui ce mă-omoară, dă-i Doamne-o comoară,
Numai bucurie, har și omenie.
Iartă Doamne Sfinte, pe cel ce mă minte,
De cel ce mă fură, Doamne, te îndură.
Pe ce-l ce viața-mi poftește și mă jefuiește,
Doamne-l veselește și îl preacinstește.
Pe cel ce mă siluiește, Doamne-l miluiește,
Pe cel ce m-osândește, Doamne-l mântuiește.
Dăruiește, Doamne, celui ce-mi dă ură
Dragoste și pace fără de măsură.
Pe cel care mă sfidează,
Tu, Doamne-l înnobilează!
Celui ce îmi face rău,
Scoate-l dintr-al urii hău!
Fă-i Tu, Doamne numai bine,
Și îi dă gânduri creștine!
Pe cel ce mă ocărăște,
Tu, Doamne îl mulțumește.
Celui care mă acuză,
Făurește-i Doamne o scuză.
Celui care nu mă iartă,
Iartă-l Doamne, și nu-l ceartă.
Pe cel ce mă ispitește,
Doamne Tu îl miluiește,
Celui ce strigă la mine,
dă-i Doamne tăceri senine.
Pe cel ce mă izgonește,
Tu Doamne îl izbăvește
Pe cel ce mă batjocorește,
Însuți Doamne îl cinstește,
Celui ce mă calcă-n picioare,
dă-i lumină și-al tău soare.
Celui ce-i mai veninos,
dă-i doamne cer luminos,
Celui care mă alungă,
nici o vină să-l ajungă.
Pe cel ce mă dosădește,
Doamne-l iartă,-l miluiește.
Cu toți sfinții-l ocrotește.
Și de rele în păzește.
Doamne pe vrăjmașii mei,
Miluiește-i Tu, cum vrei,
Iartă-i Doamne, le dă har,
Și le dă iubirea-n dar!
Pe cel ce în gând mă doboară,
Urcă-l Doamne, la cer iară,
Pe cel ce mă pizmuiește,
Cu dragoste îl hrănește
De invidie-l izbăvește!
Celui ce-n inimă mă omoară,
Doamne dă-i iubirea Ta iară,
Pe cel ce de rău mă pomenește,
Doamne-n ceruri îl slăvește.
Pe cel ce mă mustră cu mânie și cu ură,
Doamne tu îl bucură cu asupră de măsură.
Pe cel care mă blesteamă,
Doamne, nu-l lua în seamă.
Doamne bine-l cuvântă si-l ajută,
Pe cel ce mă bate cu ură și mă insultă.
Celui ce mă urgisește,
Nici o vină îi găsește.
Tot răul-întoarce-n bine.
Și îi dă zile senine.
Celui ce să plâng mă face ,
Doamne dă-i doar har și pace,
Și vreo șapte-opt cojoace!
Celui ce mă întristează,
Dă-i Doamne înger de pază.
Celui ce uită de mine,
Dă-i Doamne gânduri de bine,
Frați și rude să-l iubească,
Mereu să-l întovărășească.
Pe drumuri bune să-l călăuzească!
Pe cel ce mă ocolește,
În Duhul Sfânt îl păzește,
Cu dragoste-l înțelepțește.
Pe cel ce mă necinstește,
Însuți întovărășește.
Pe cel ce mă clevetește,
Și de rele mă vorbește,
Doamne tu îl miluiește,
Și de bine îl vorbește,
Și în rai îl pomenește!
Noi cu toții-avem ó fire,
Așadar dragă copile,
Când pe mine mă urăști,
Doar pe tine te rănești.
Celui ce mi se răzbună,
Doamne, dă-i o zi mai bună!
Celui ce îmi dă o palmă,
Dă-i Doamne o voce calmă!
Doamne-i dă o bună mamă,
Dacă nu mă bagă-n samă!
Dacă mă scoate din minți,
Dă-i Doamne, cinstiți părinți!
Dacă mă batjocorește,
Tu Doamne îl prețuiește!
Dacă mă pune mai prejos,
Dă-i Doamne un chip sfios.
Când cu mine nu se-mpacă,
Doamne-ncalță-l și-l îmbracă,
Cu veșmânt și haine moi,
Pe cel ce urăște a-Tale voi.
De se-aprinde de mânie,
Păzește-l de-a mea iuțime,
Răcorește-l cu-a Ta rouă,
Și îi dă o stare nouă:
Numa-naltă bucurie,
Și preadulce slavoslovie!
Celui care mă înjură,
Doamne dă-i o maică bună,
Pe cel care mă trântește
Tu Doamne îl miluiește
Cu drag îl încălzește,
Și cu ceai îl omenește.
Pe cel ce mă-ngenunchează,
Tu-l ajută când oftează,
Cu milă îl ospătează,
Și-n loc de cinste-l așează.
Pe cel ce mă umilește,
Tu-l sărută și-l păzește,
Și cu dar îl dăruiește!
De mă-ngroapă în pământ!
Dă-i Doamne un tată Sfânt.
De mă-mpinge și mă-nneacă.
Fă-i Doamne, un pod și-o barcă,
Și-l ajută ca să treacă,
Peste orice-ntinsă apă.
Noi toți, Doamne, suntem una,
Iartă-ne Doamne, Stâpâne,
Și o roagă pe Preabuna,
Să ne poarte-n rugăciune!
Toată această rugăciune,
O ascultă, Doamne-al meu Stăpâne,
Căci acum eu știu prea bine:
Eu sunt Doamne cel mai rău,
Singurul vrăjmaș sunt eu.
Căci toți se vor mântui,
Doar eu singur voi pieri.
Când în iadul cel întunecat,
Voi coborî singur vinovat,
Voi striga-ntru iubirea mea,
Unde ești, dragostea mea?
Unde ești, Stăpânul meu,
Milostive, Dumnezeu!
Unde ești iubirea mea?
Unde ești, mântuirea mea?
Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și nu mânați,
Lângă boi v-alăturați,
Și cuvântu-mi ascultați!
Astăzi cu toții cântați
Doar iubirea de vrăjmași.
Celui care ură are,
Mai cântați-i o urare!
Azi cu toții să urăm,
Și deloc, să nu urâm!
La anu’ și la mulți ani!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s