PAGINĂ DEDICATĂ ARHIMANDRITULUI ZAHARIA

https://arhimandritulzaharia.wordpress.com/

Părintele Arhimandrit Zaharia Zacharou a conferențiat la Alba Iulia

Sunt foarte fericit că mă aflu în seara aceasta aici, printre frații mei români….

Cu cât aducem mai multă mulțumită lui Dumnezeu pentru darurile Sale, cu atât acestea coboară mai mult peste noi…

În viața omului ar trebui să avem doar nemulțumirea că nu mulțumim destul lui Dumnezeu…

…îmi exprim bucuria și recunoștința de a fi cu voi în această seară.

…toți suntem mădulare al aceluiași Trup – Trupul lui Hristos, Biserica.

Există o singură Biserică Ortodoxă (One Orthodox Church) care se întinde pe fața pământului…

I ask for forgiveness a priori for my poor words…

Mânia este semnul mândriei – Sf. Ioan Scărarul…

Nu am primit nimic din duhul lumii acesteia care este duhul îndrăznelii (spirit of arrogance)…. ci Duhul lui Dumnezeu care este smerit…

Cum să păstrăm pacea în familia noastră? The word is given to us: Our peace is Christ…

Cu cât lucrăm mai mult să îmbunătățim relația noastră cu Hristos, cu atât vom îmbunătăți relația cu aproapele… Pentru a avea o legătură bună cu Dumnezeu, trebuie să fim smeriți…Când suntem smeriți, ne înțelegem bine cu toți… Dacă ne punem la același nivel cu cei pe care-i slujim, sau mai jos decât ei, vom reuși să ne smerim înaintea lor.

Pacea se dobândește și prin spovedanie, împărtășanie, citirea Cuvântului Scripturii, a lua parte la slujbele Bisericii….

Când eram un tânăr student aveam 20-25 de min. în care ziceam rugăciunea lui Iisus pe zi, care mă susțineau toată ziua. Practica rugăciunii lui Iisus nu este despărțită de viața Bisericii. Și citirea psalmilor ajută, și citirea rugăciunilor din slujbele Bisericii, și rugăciunea de pocăință care izvorăște din inimă este dulce…. să adunăm harul în inima noastră și să zidim astfel biserică lui Dumnezeu în inima noastră…

Dumnezeu este Dumnezeul Părinților noștri, de aceea Dumnezeu a creat, înainte de toate, părinți și copii…

Să părăsim viețuirea de sine (the arbitrary living) și să căutăm ascultarea în Biserică…. astfel vom dobândi duh smerit.

We must see every happening in our life from eternel perspective and certainly we will not go astray (să vedem fiecare eveniment din viața noastră din perspectivă veșnică și cu siguranță nu vom rătăci)…

To find the deep heart is a great thing – a afla inima cea adâncă este un lucru măreț, care necesită mulți ani.

Dacă purtăm un duh smerit și dorim mereu ca Domnul Hristos să fie proslăvit în noi (iar nu noi înșine) suntem pe drumul cel bun.

Să învățăm calea de a ne împotrivi cugetelor (gândurilor) rele: Doamne, tu vezi netrebnicia mea, dar pentru că Tu ești Bun, Te rog vino în ajutorul meu… (Lord, you see my misery, but because You are Good, please come to my help…)